RODO

Klauzula informacyjna – Korespondencja

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Dobry Wynajem sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 108A, kod pocztowy 91-743, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000096937, NIP: 7010985691, REGON: 386233506.

Podanie przez Ciebie danych osobowych poprzez naszą stronę www nie jest obowiązkowe, jednak jest nam niezbędne do komunikacji z Tobą. W przypadku, jeśli nie wyrażasz zgody na ich podanie nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania. Zapewniamy, że Twoje dane nie będą profilowane, przekazane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej, nie będziemy ich również wykorzystywać w celach marketingowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia z Tobą wszelkiej korespondencji, przyjmowania zapytań i udzielania odpowiedzi. Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, który mówi, że dane te przetwarzamy w celu uzasadnionych spraw realizowanych przez naszą firmę oraz w skrajnym przypadku, gdy prawnie zostaniemy do tego zobligowani.

Zapewniamy, że przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji naszych działań. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetwarzanie było bezpieczne. Wdrożyliśmy m.in. szyfrowanie naszej strony www, aby Twoje dane bezpieczenie do nas dotarły.

Być może dane te będziemy przekazywać do firm, które świadczą usługi doręczeń (czyli np. Poczta Polska, DHL, DPD, InPost lub inne), naszego biura księgowego lub innych naszych zaufanych partnerów. Jeśli zaistnieje taka potrzeba będziemy musieli przekazać je również do podmiotów uprawnionych do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.

Twoje dane przechowujemy najkrócej jak jest to możliwe, jednak czas ten zależy od charakteru sprawy, np. w przypadku reklamacji lub roszczeń do czasu, kiedy dane te jesteśmy zobligowani przechowywać.

Na podstawie przepisów RODO przysługuje Ci prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania jeśli są niepoprawne lub nieprawdziwe, ograniczania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Musimy Cię jeszcze poinformować, że zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jego adres to ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z prowadzoną przez nas ochroną danych osobowych skontaktuj się bezpośrednio z nami:
ul. Wojska Polskiego 108A, 91-743 Łódź
tel.: +48 42 670 2099
e-mail: rodo@propertypro.pl